Konsultacja psychologiczna w naszym gabinecie psychoterapii w Poznaniu jest pierwszym spotkaniem z psychologiem/psychoterapeutą i służy wstępnemu zorientowaniu się w problemie, który zgłasza osoba przychodząca na takie spotkanie. Pozwala nam rozpoznać, z jakimi problemami Pacjent spotyka się na co dzień – prywatnie lub zawodowo. Kłopoty życiowe, kryzysy, rozchwianie emocjonalne – jest wiele powodów, skłaniających do poszukiwania rozmowy i porady w formie konsultacji z psychologiem w Poznaniu.

Konsultacja psychologiczna pozwala także nakreślić kierunki zmiany oraz zapoznać się ze sposobem pracy terapeuty. Podczas konsultacji ważne jest wzajemne poznanie się i stworzenie wspólnej przestrzeni, która będzie dawała poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Psycholog/psychoterapeuta może wykorzystać konsultację do postawienia wstępnej diagnozy. Jest to istotny element wspólnej pracy, decydujący o kolejnych etapach leczenia (gdy jest ono konieczne). Konsultacje trwają najczęściej kilka spotkań.

Jak przebiega konsultacja psychologiczna?

Podczas pierwszego spotkania warto przedstawić powód wizyty w naszym gabinecie. Można podzielić się również informacjami o problemach i objawach, jakie im towarzyszą. Psycholog może zadawać pytania pomocnicze np. związane z rodziną, sposobami radzenia sobie na co dzień z trudnościami – aby doprecyzować swoją wiedzę. Rolą terapeuty jest też rozpoznanie ewentualnej konieczności umówienia kolejnych spotkań ze specjalistą oraz zaproponowanie wsparcia stanowiącego najlepszą formą pomocy. Do wyboru jest bowiem: psychoterapia indywidualna lub grupowa, coaching albo warsztat lub szkolenie w zakresie samorozwoju. Jeśli psycholog uzna, że przydatne będą dodatkowe badania lekarskie, zwykle zaleca wizytę np. u neurologa, psychiatry lub endokrynologa. Można więc podsumować, że podczas konsultacji psychologicznej można spodziewać się wysłuchania, zrozumienia, cierpliwości i empatii ze strony terapeuty.

Co dalej po konsultacji psychologicznej?

Kryzys emocjonalny, trudności w relacjach, potrzeba zmiany, poszukiwanie sensu życia, przeżyte traumy – jest wiele kwestii, które można omówić ze specjalistą. Podczas konsultacji psychologicznej (po zebranym wywiadzie wstępnym) terapeuta będzie chciał również ustalić, jakie są oczekiwania Klienta związane z tym spotkaniem. W zależności od złożoności przedstawionego problemu, po rozmowie z psychoterapeutą można podjąć decyzję o dalszej formie pomocy, leczenia, która będzie najkorzystniejsza dla Pacjenta.

Oferowana w naszym gabinecie w Poznaniu konsultacja psychologiczna może być więc zarówno krótkoterminową formą pomocy, jak i wstępem do leczenia psychoterapeutycznego lub psychiatrycznego. Leczenie takie może również odbywać się symultanicznie – jako forma wielostronnego wsparcia. Przeprowadzamy je również dla bliskich osób g/Głuchych i ich rodzin .

Jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli czujesz, że chcesz spotkać się z naszym psychoterapeutą, to zachęcamy do kontaktu pod numerem 661 634 421.

To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.

Wiesław Myśliwski