O nas

Będąc w relacji to kameralne miejsce, dzięki któremu doświadczysz poczucia bezpieczeństwa, otrzymasz wsparcie i zrozumienie. Nasi terapeuci to osoby, które profesjonalnie zajmują się udzielaniem pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Wszyscy nasi psychologowie są również psychoterapeutami. Bardzo cenimy sobie efektywność i skuteczność podejmowanych działań, dlatego nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach. Dzięki temu odznaczamy się kompetencjami i zróżnicowaną wiedzą. Cechą, która łączy nas wszystkich jest empatia i umiejętność uważnego słuchania. Wierzymy, że rozmowa z wykwalifikowanym i zaangażowanym psychoterapeutą pozwoli Ci lepiej zrozumieć siebie a także relacje z innymi – aby osiągnąć cele, dla których zdecydowałeś się na naszą pomoc. Zapraszamy do poznania naszego zespołu, gdzie bezpośrednio można umówić się na wizytę z wybranym terapeutą.

Katarzyna Góra

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie Analizy Transakcyjnej w procesie certyfikacji

Czym kieruję się w pracy, co jest dla mnie ważne?

 • Szczególną uwagę zwracam na stworzenie przestrzeni, która pozwoli Tobie poczuć się bezpiecznie. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie celów terapii i podążanie w kierunku zmiany. Będę Ci towarzyszyć podczas tej podróży w ponownym odkrywaniu siebie.
 • W swojej pracy kieruję się: Empatią, Szacunkiem i Uważnością.
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Specjalność

Psychoterapia osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia.

Moje doświadczenie i wykształcenie

Ukończyłam studia psychologiczne na UAM w Poznaniu oraz 4 lenią szkolę psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej. Swoją wiedzę poszerzam, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu i Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie, a także szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Ukończyłam również dwustopniowe szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Jestem założycielką Centrum Psychoterapii Będąc w relacji.

Jak pracuję?

Pracuję w podejściu Analizy Transakcyjnej, która jest koncepcją osobowości człowieka, jego zachowań i interakcji międzyludzkich. Prowadząc psychoterapię opartą na tym nurcie, pomogę Tobie w dążeniu do uzyskania przekonania, że jesteś tak samo ważny, jak inni ludzie. Tę postawę uzyskasz w pracy psychoterapeutycznej poprzez poszerzenie świadomości procesów psychicznych i odkrywaniu tego, co zachodzi w relacjach z innymi. Ważna jest również umiejętność podejmowania decyzji i wybierania różnych opcji z zestawu: emocji, myśli i zachowań adekwatnych do danej sytuacji. Ostatnim równie istotnym elementem jest umiejętność tworzenia przez Ciebie bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi, w których będziesz czuł się bezpiecznie i stworzysz przestrzeń do wyrażania własnych potrzeb i emocji.

Dostępność:

poniedziałek 15:00-21:00

wtorek 14:00-21:00

środa 15:00-21:00

czwartek 14:00-20:00

Cena za sesję:

180 zł / 50 minut


ZnanyLekarz

Agata Pietrzykowska

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie Analizy Transakcyjnej w procesie certyfikacji

Czym kieruję się w pracy, co jest dla mnie ważne?

 • W swej pracy szczególny nacisk kładę na leczącą relację z drugim człowiekiem.
 • Wierzę, że relacja pomiędzy terapeutą a klientem jest najważniejszym czynnikiem prowadzącym do osobistej zmiany oraz odzyskania autonomii, świadomości, spontaniczności i zdolności do intymności.
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Specjalność

Psychoterapia osób dorosłych, młodzieży od 13 roku życia oraz psychoterapia par i praca z bliskimi osób g/Głuchych.

Moje doświadczenie i wykształcenie

Jestem psychologiem (specjalności: psychoterapia, psychologia zdrowia i choroby) oraz psychoterapeutą w trakcie kształcenia. Doskonalę swoje umiejętności w Centrum Analizy Transakcyjnej. Pracuję z młodzieżą (od lat 13) oraz osobami dorosłymi. Doświadczenie zdobywałam na oddziałach terapeutycznych oraz w pracy indywidualnej z pacjentem. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jak pracuję?

Pracuję w nurcie Analizy Transakcyjnej. Możesz zgłosić się do mnie jeśli doświadczasz m. in. trudności w relacjach z innymi, w życiu osobistym lub zawodowym, obniżonego nastroju lub problemów emocjonalnych, cierpienia, kryzysu lub konfliktu. Pracuję również ze słyszącymi dziećmi niesłyszących rodziców, słyszącymi rodzicami niesłyszących dzieci, a także z ogólnie pojętymi bliskimi osobami osób głuchych oraz tłumaczami Polskiego Języka Migowego.

Dostępność:

wtorek 13:30-21:00

czwartek 13:30-21:00

Cena za sesję:

180 zł / 50 minut


ZnanyLekarz

Kinga Mann-Przybylska (obecnie nie przyjmuje pacjentów)

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie Analizy Transakcyjnej i Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w procesie certyfikacji

Czym kieruję się w pracy, co jest dla mnie ważne?

 • Wierzę, że każdy z nas ma moc do dokonywania zmian w sobie.
 • Wspólnie nauczymy się rozumieć Twoje potrzeby, pragnienia, wzorce zachowania i budowania relacji, abyś doświadczał/a swojego życia w sposób autentyczny i pełny.
 • Razem pogłębimy rozumienie tego, co dzieje się w Twoim życiu, jaki Ty masz na to wpływ, ale przede wszystkim – jak możesz sobie z tym radzić tak, aby zmiana była możliwa.

Specjalność

Psychoterapia osób dorosłych, wsparcie klientów z obszaru biznesu i psychoterapia par.

Moje doświadczenie i wykształcenie

W 2007 roku ukończyłam Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku psychologia, a w latach 2014-2017 realizowałam studia doktoranckie na wydziale psychologii Polskiej Akademii Nauk. Analitykiem Transakcyjnym jestem od ponad 12 lat, w tracie których uczyłam się specyfiki pracy rozwojowej od nauczycieli m. in. z Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Szwajcarii, Niemiec, Włoch, etc. Moje doświadczenie biznesowe pomaga mi lepiej rozumieć trudności doświadczane przez moich pacjentów w kontekście organizacyjnym. Praktykę psychoterapeutyczną poszerzam w szkole psychoterapii (Centrum Analizy Transakcyjnej) w Poznaniu. Swoją pracę superwizuję u wieloletniego praktyka psychoterapii Alex Piotrowskiej z Wielkiej Brytanii.

Jak pracuję?

W psychoterapii indywidualnej koncentruję się na kliencie, który poszukuje rozwiązania dla trudności, których doświadcza w danym momencie. Cele terapii mogą koncentrować się na ograniczaniu doświadczanych przez klienta symptomów, zmianie zachowań, podnoszeniu satysfakcji z życia, osiąganiu specyficznych dla jednostki celów, komunikacji i relacji z innymi, poczuciu własnej wartości, lepszego rozumienia własnego funkcjonowania, odzyskania równowagi. W związku z moimi doświadczeniami biznesowymi, wspieram moich klientów, a szczególnie menedżerów w ich, czasem samotnej drodze. Pomagam im lepiej rozumieć zachowania, reakcje, funkcjonowanie w relacjach w organizacji. Moje doświadczenia pokazują jak wiele osób na wysokich stanowiskach w organizacjach, potrzebuje wsparcia, ponieważ zwykle to oni służą swoim wsparciem dla innych. Pomogę z szeregiem wyzwań, takich jak radzenie sobie ze stresem, lękiem i wypaleniem zawodowym, zrozumienie własnego funkcjonowania i rozwinięcie kompetencji interpersonalnych, wreszcie – poczucie własnej wartości i zdolności komunikacyjne.

Dostępność:

poniedziałek 18:00- 21:00

piątek 9:00- 14:00


ZnanyLekarz

Bartłomiej Domagalski

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie Analizy Transakcyjnej w trakcie szkolenia

Specjalność

Psychoterapia osób dorosłych

Moje doświadczenie i wykształcenie

Jestem magistrem psychologii, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz psychoterapeutą. Pracuję w nurcie Analizy Transakcyjnej, która jest koncepcją osobowości człowieka, jego zachowań i interakcji międzyludzkich. Posiadam certyfikat TA 101 (akredytowany przez EATA oraz ITAA). Swoją wiedzę poszerzam, uczestnicząc w Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu oraz szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej.

Jak pracuję?

W swojej pracy kieruję się szacunkiem, uważnością i zaangażowaniem. Szczególnie ważne jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni i na tym gruncie budowanie relacji terapeutycznej, którą uważam za najistotniejszy czynnik prowadzący do realizacji celów terapii. Praca psychoterapeutyczna w nurcie Analizy Transakcyjnej daje możliwość zmiany, poprzez poszerzenie świadomości własnych procesów psychicznych i odkrywanie tego, co zachodzi w relacjach z innymi. Sądzę, że korzystanie z dorobku psychologii, a w szczególności obszaru Analizy Transakcyjnej, daje możliwość wprowadzenia pozytywnych zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu. Bez względu na to, jak oceniasz jakość swojego życia, zawsze istnieje przestrzeń do wprowadzenia zmian, które uczynią je lepszym. Zapraszam Cię również do kontaktu, jeżeli w doświadczasz w swoim życiu trudności natury emocjonalnej, cierpisz z powodu stresu, przeżywasz kryzys, masz problemy w relacjach interpersonalnych.

Cena za sesję:

170 zł / 50 minut


ZnanyLekarz

Karolina Sładczyk

Psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym w trakcie szkolenia

Czym kieruję się w pracy, co jest dla mnie ważne?

 • Głęboko wierzę, że nawet najtrudniejsze drogi w naszym życiu potrafią doprowadzić do pięknych miejsc w nas i w świecie, i że w każdym z nas drzemie siła, dzięki której możemy dokonywać trwałych zmian.
 • W swojej pracy kieruję się otwartością, empatią i szacunkiem, a także odpowiedzialnością.

Specjalność

Psychoterapia osób dorosłych

Moje doświadczenie i wykształcenie

Ukończyłam 5-letnie studia teologiczne w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W zakresie psychoterapii szkolę się w nurcie integracyjnym we Wrocławiu. Nurt ten, zwany również podejściem integratywnym czerpie z różnych podejść : terapii poznawczo-behawioralnej, terapii systemowej, psychodynamicznej, Gestaltu i nurtów humanistycznych, aby znaleźć właściwą ścieżkę i pomoc w podejściu do pacjenta, jego potrzeb i trudności w danym etapie terapii.  Ukończyłam własną psychoterapię. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w hospicjum i na oddziale onkologii. W hospicjum i na onkologii dziecięcej w Poznaniu towarzyszyłam osobom chorym przede wszystkim swoją obecnością oraz wspierającymi rozmowami, szczególnie w hospicjum na tym ostatnim etapie życia o wartościach, trudnych ludzkich ścieżkach i o tym, czego ludzie zbliżający się do schyłku życia żałują, że nie zrobili. Posiadam również wieloletnie doświadczenie pedagogiczne.

Nieustannie wzbogacam swoją wiedzę poprzez szkolenia dotyczące  m. in.: neuronauki, umiejętności słuchania i technik uwalniania emocji i analizę fachowej literatury.

Jak pracuję?

Pracuję w nurcie integracyjnym – nurt ten jest elastyczny i  pozwala dobrać nam procedury i metody, które będą najwłaściwsze i najbardziej skuteczne, a przede wszystkim uwzględnią specyfikę Twoich trudności. W mojej pracy najbliżej mi do nurtu Gestalt , który od początku ścieżki kształcenia bardzo mnie zainteresował. „Nie zatrzymuj rzeki , ona płynie sama”- powiedział F. Pearls -twórca tego nurtu.  Celem pracy  w tym podejściu jest odblokowanie naturalnego procesu samoregulacji pacjenta i przywrócenie poczucie odpowiedzialności za życie, prowadzące do konkretnych zmian. Gestalt pomaga skupić się na tym, co dzieje się w życiu pacjenta w tej chwili. Terapia z elementami tego nurtu może pomóc pacjentowi w lękach, depresji, niskim poczuciu własnej wartości oraz trudnościach relacyjnych. Podczas Naszej współpracy pomogę Tobie wzmocnić siebie,  potowarzyszę w wewnętrznej podróży, a dzięki trwałym zmianom możliwe będzie zmniejszenie wpływu negatywnych zdarzeń i traum na Twoją codzienność.

Dostępność:

poniedziałek 15:00-18:00

środa 15:00-19:00

Cena za sesję:

170 zł / 50 minut

Jan Kornaj

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie Analizy Transakcyjnej w trakcie szkolenia

Czym kieruję się w pracy, co jest dla mnie ważne?

 • Największą wagę przywiązuję do relacji terapeutycznej rozwijającej się między terapeutą a pacjentem.
 • Staram się stworzyć wspierające środowisko, byś mogła/mógł w poczuciu bezpieczeństwa rozmawiać o swoich trudnościach.
 • Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczny Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Specjalność

Psychoterapia osób dorosłych oraz młodzieży od 16 roku życia.

Moje doświadczenie i wykształcenie

Jestem absolwentem psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnościami: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna. Przez 2,5 roku pracowałem jako psycholog w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chodzieży, gdzie pomagałem osobom z niepełnosprawnością intelektualną w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz udzielałem pomocy psychologicznej. Jestem także doktorantem w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne kształcę w Szkole Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej w poznańskim Centrum Analizy Transakcyjnej.

Jak pracuję?

Pracuję w oparciu o założenia Relacyjnej Analizy Transakcyjnej, zgodnie z którą wszystkie zjawiska zachodzące w relacji terapeutycznej pomiędzy terapeutą a pacjentem są zarazem kluczem do zrozumienia problemów pacjenta, jak i narzędziem do ich rozwiązania. Sięgam również koncepcji psychoanalitycznych, które pomagają mi zrozumieć nieświadome mechanizmy, które dają o sobie znać w relacji terapeutycznej. Podstawą jest dla mnie zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa i nawiązanie relacji, w której mogą poczuć się słuchani i akceptowani. Stale podnoszę własne kwalifikacje i poszerzam wiedzę, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Dostępność:

środa 19:00-22:00

piątek 8:00-15:00

Cena za sesję:

170 zł / 50 minut

ZnanyLekarz

Marta Michalak

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym w trakcie szkolenia, pedagog, socjoterapeuta oraz doradca zawodowy i personalny

Czym kieruję się w pracy, co jest dla mnie ważne?

 • W swojej pracy kieruję się empatią, otwartością i akceptacją. Niezwykle ważne jest dla mnie stworzenie relacji opartej na zaufaniu, szacunku i poczuciu bezpieczeństwa.
 • Swoją rolę postrzegam jako towarzyszenie i wspieranie w odkrywaniu siebie, a także pomocy przy zmianie niekorzystnych schematów funkcjonowania w celu pełniejszego wykorzystania swojego potencjału i w efekcie prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia.
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Specjalność

Konsultacje psychologiczne dla młodzieży (od 12 roku życia) oraz osób dorosłych, psychoterapia osób dorosłych, terapia par i rodzin.

Moje doświadczenie i wykształcenie

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki, posiadam licencjat z doradztwa zawodowego i personalnego. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej, a także studium psychoterapii dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowego szkolenia psychoterapeutycznego. Ponadto brałam udział w licznych kursach, warsztatach i treningach rozwoju osobistego. Pomagam nastolatkom i ich rodzicom, a także dorosłym, którzy nie radzą sobie emocjonalnie z problemami życia codziennego, doświadczają kryzysów psychicznych o różnym podłożu. Mam również doświadczenie w pracy z osobami z uzależnieniem.

Jak pracuję?

W swojej pracy terapeutycznej stosuję podejście integratywne ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz systemowej. Bliska jest mi koncepcja porozumienia bez przemocy oraz metoda dialogu motywującego, jednakże nie techniki terapeutyczne ani założenia teoretyczne, a relację między psychoterapeutą a pacjentem/klientem postrzegam jako główną wartość procesu. W dużym uproszczeniu i z przymrużeniem oka- popycham naprzód tych, którzy utknęli i łapię tych, którzy spadają.
W procesie kieruję się empatią, otwartością i akceptacją. Niezwykle ważne jest dla mnie stworzenie relacji opartej na zaufaniu, szacunku i poczuciu bezpieczeństwa. Swoją rolę postrzegam jako towarzyszenie i wspieranie w odkrywaniu siebie, a także pomocy przy zmianie niekorzystnych schematów funkcjonowania w celu pełniejszego wykorzystania swojego potencjału i w efekcie prowadzenia bardziej satysfakcjonującego życia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Dostępność:

poniedziałek 9:00-15:00

piątek 12:00-20:00

Cena za sesję:

170 zł / 50 minut


ZnanyLekarz

Magdalena Jankowska

Psycholog, seksuolog

Czym kieruję się w pracy, co jest dla mnie ważne?

 • W swojej pracy kieruję się bezwarunkową akceptacją, empatią oraz zrozumieniem.
 • Ważne są dla mnie wartości pozytywnej seksualności, która zakłada otwartość na seksualność człowieka, wraz z dużym naciskiem na zdrowie, bezpieczeństwo, świadomą zgodę oraz edukację seksualną. Pracuje w zgodzie z kodeksem etycznym psychologa i seksuologa.
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Specjalność

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej i poradnictwie psychologiczno-seksuologicznym osób dorosłych.

Moje doświadczenie i wykształcenie

Ukończyłam studia jednolite magisterskie z psychologii na UAM w Poznaniu oraz seksuologię praktyczną na Uniwersytecie SWPS. Posiadam również doświadczenie w udzielaniu wsparcia psychologicznego a także w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Jak pracuję?

Swoją pracę rozpoczynam od uważnego wysłuchania problemu oraz rozmowy na temat doświadczanych trudności. Zwracam uwagę na funkcjonowanie osoby w obszarze biologicznym, psychologicznym, relacyjnym oraz kulturowo-społecznym. Z uwagi na fakt, iż część objawów dysfunkcji seksualnych jest sygnałem innych problemów, konieczna bywa dodatkowa konsultacja ze specjalistami dziedzin medycyny lub psychoterapii. Korzystam z kwestionariuszy, które zapewniają większą swobodę w opisie przeżywanych dysfunkcji.

Dostępność:

piątek 16:00-21:00

Cena za sesję:

160 zł / 50 minut


ZnanyLekarz

Katarzyna Kowalewska

Socjolog, psychoterapeuta pracujący w nurcie Analizy Transakcyjnej w procesie certyfikacji

Czym kieruję się w pracy, co jest dla mnie ważne?

 • Ważna jest dla mnie relacja i stworzenie bezpiecznej przestrzeni, by móc towarzyszyć Ci w procesie zmiany, w dążeniu do autonomii.
 • Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Specjalność

Psychoterapia osób dorosłych

Moje doświadczenie i wykształcenie

Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii w Nurcie Analizy Transakcyjnej w Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Kształciłam się również w Studium Umiejętności Pracy z Grupą, w Pracowni Spotkanie, którego program był rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Dokształcam się, uczestnicząc w seminariach prowadzonych przez Centrum Analizy Transakcyjnej.

Doświadczenie zdobywałam między innymi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadząc indywidualne konsultacje, warsztaty i szkolenia.

Jak pracuję?

Pracuję w nurcie Analizy Transakcyjnej, psychoterapii ukierunkowanej na rozwój   i zmianę.

Zapraszam Cię, jeśli doświadczasz problemów w życiu osobistym lub zawodowym, odczuwasz obniżony nastrój, przeżywasz trudności, a także, jeśli dążysz do lepszego zrozumienia siebie, chcesz: podejmować świadome decyzje, przyjrzeć się swoim relacjom z innymi.

Dostępność:

piątek 16:00-21:00

Cena za sesję:

180 zł / 50 minut