Sygnałem, że w życiu dzieje się coś niepokojącego, mogą być takie objawy jak np.: złe samopoczucie, depresja, różnego rodzaju symptomy lękowe, zaburzenia odżywiania albo snu, uzależnienia czy poczucie przymusu wykonywania jakichś czynności. Mogą też pojawiać się kłopoty z koncentracją uwagi, bóle kończyn, głowy, żołądka czy ucisk w klatce piersiowej.

Doświadczania różnych osobistych trudności związanych np. z: negatywną samooceną, negatywnym postrzeganiem własnej osoby, brakiem akceptacji siebie czy problemami w relacjach z innymi, to najczęstsze powody, przez które klienci poszukują specjalistycznego wsparcia w naszym gabinecie. Problemy w komunikacji, poczucie braku zrozumienia, kryzys w związku albo wypalenie zawodowe to kolejne czynniki, mające wpływ na to, że różne osoby zgłaszają się do nas na terapię indywidualną w Poznaniu. Psychoterapia z założenia polega na szczerej i swobodnej rozmowie terapeutycznej bez udziału osób trzecich. Jest to forma szczególnego kontaktu, jaki łączy psychoterapeutę Poznań i Klienta. Terapeuta dysponuje określonymi narzędziami, za pomocą których może pomóc Pacjentowi, jednak równie ważnym elementem w tym procesie jest zaangażowanie ze strony Klienta.

Psychoterapia indywidualna pomaga znaleźć źródło zgłaszanych problemów. Jest też formą wsparcia w przechodzeniu przez trudne, bolesne doświadczenia życiowe. Do nich zalicza się np. stratę bliskiej osoby, traumy, utratę pracy. Nie sposób wymienić wszystkie zagadnienia wchodzące w zakres psychoterapii indywidualnej – ale już sam fakt poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, jest dobrym początkiem zmian.

Jak wygląda proces psychoterapii?

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się od ustalenia warunków spotkań, które zostają zawarte w kontrakcie psychoterapeutycznym. Podczas sesji psychoterapeutycznej ważne jest określenie celów terapii indywidualnej. Cele te określają, co osoba decydująca się na psychoterapię chce osiągnąć. Psychoterapia jest procesem bardzo indywidualnym, w którym Klient z pomocą terapeuty lepiej poznaje siebie i ma możliwość podejmowania decyzji, które spowodują pozytywne i trwałe zmiany w jego funkcjonowaniu. Zakończeniem procesu psychoterapii jest zrealizowanie wyznaczonych celów.

Terapia indywidualna

W terapii indywidualnej ważny jest Klient i wszystko, co jego dotyczy – uczucia, przeżycia, przemyślenia, sposób postrzegania siebie czy samo nastawienie do otaczającego świata. Zajmujemy się problemami, których doświadcza Pacjent, aby odkryć przyczynę cierpienia. Efektem naszej pracy jest poszerzanie samoświadomości Klienta na poziomie emocjonalnym i poznawczym. Psychoterapia daje możliwość przyglądania się sobie i dostrzegania nowych możliwości w radzeniu sobie z różnymi trudnościami. A to z kolei docelowo prowadzi do pozytywnych zmian w życiu.

Wśród proponowanych przez nas nurtów psychoterapii znajduje się m.in.: Analiza Transakcyjna, która obejmuje interpretację różnych obszarów ludzkiego funkcjonowania, w tym m.in. osobowości.

W naszym gabinecie w Poznaniu psychoterapię prowadzi zróżnicowaną kadrą terapeutów. Konsultacjami dla bliskich osób g/Głuchych i ich rodzin zajmuje się pani Agata Pietrzykowska. Ponadto szczególny nacisk kładziemy na nieustanne szkolenia kadry – działamy zgodnie z najlepszą wiedzą terapeutyczną i co bardzo ważne – naszą pracę poddajemy regularnej superwizji u doświadczonych psychoterapeutów.

Jak możemy Ci pomóc?

Jeżeli czujesz, że chcesz spotkać się z naszym psychoterapeutą, to zachęcamy do kontaktu pod numerem 661 634 421.

To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.

Wiesław Myśliwski