15 listopad

W każdej rodzinie panują pewne zasady dotyczące przeżywania emocji. Dziecko stopniowo, metodą prób i błędów, uczy się tego jakie emocje nie są dozwolone w jego rodzinie i mogą wiązać się z negatywną reakcją otoczenia lub jego bojętnością. Zaczyna też rozumieć jakie emocje wolno mu wyrażać, by uzyskać, to czego najbardziej potrzebuje od swoich opiekunów. Czasem…

25 październik

Analiza transakcyjna, jako źródło rozważań o autonomii. Analiza transakcyjna (AT) opisuje psychikę człowieka oraz relacje łączące go ze światem zewnętrznym w sposób niezwykle oryginalny i spójny, a przy tym, w swoim ogólnym (podstawowym) zarysie, również bardzo przystępny. Psychoanalityczne korzenie AT są wyraźnie widoczne w obszarze dotyczącym scenariusza życiowego – skryptu. Skrypt życiowy to plan życia…